Start
Kurser
På Gång
Tävling
Ord och Bild
Kontakt
Facebook
Sammarbetspartners/Länkar
SVAK
ISDS
VALLREG
SWKK
Elit Lamm
Lammproducenterna
Fåravels Förbundet
Svenska Kennelklubben
 
 

 

Dalarnas vallhundsklubb 2018

Ordf.: Margareta Berling Nissakursv. 11, 792 97 Mora
0250-351 11 070-3924596

Sekr.: Inga Olson G:a Grycksbovägen 37, 791 38 Falun 023-228 47
tangara@telia.com 072-713 96 49

Kassör: Marie Östlund
Östanvik, Landsvägen 71
790 70 Furudal
070-679 65 23
ostlunds@live.se

Ledamöter: Kerstin Hansson
Landsv
ägen 483 ,
794 95 Skattungbyn
0250-551171
hanssonkerstin576@yahoo.se
Mobil: 070-5201430
&
Anna-Karin Knutsson
Norra Bergsängsbackar 86
79390 Leksand
070-2410110

Suppl: Lisa Lindholm Mobyvägen 15, 782 33 Malung 070-308 18 20 flisla@spray.se
&
       
Maria Vidal Santana
Turistvägen 589794 Orsa
0250-550146
073-0688980

 Utbildningsansvarig:
Lena Lindberg N Heden,
780 64 Lima 0280-322 18
boisgarden@telia.com 070-2631402

VALBEREDNING:Lena Lindberg 0280-322 18boisgarden@telia.com
&
Ytteligare ledamot saknas

 UTBILDNINGSANSV. Lena Lindberg 0280-322 18

IT Ansvarig:
Lisa Lindholm

HEMSIDA:  http://dalarna.svak.se
Stina Olsson
Lantbacken@telia.com

LOKALREDAKTÖR OMKRING Styrelsen har gemensamt ansvar för insändande av material. Inga Olson, kan hjälpa med sammanställandet.

tangara @telia.com

REVISORER Anna Karin Bennberg
0250-45009
Göran Zetterlund 0703-881607

Stina Olsson, suppl 0280-30207, 070-2770151

VALPFÖREMDLING
Kontakt med SVaK:s valpförmedling http://www.svak.se/

Kontakt med SWKK:s valpförmedling http://www.svenskaworkingkelpieklubben.se/

 

Stadgar

 

 

Bor du i Dalarna, har köpt en valp och är intresserad av medlemsskap?Eller är du redan medlem och nyfiken på vallningkurs? Eller bara nyfiken i största allmänhet? Hör av dig!

För att bli medlem i SVaK betalar du in 300:- på SVaK:s postgiro 116 14 88-0.
Familjemedlem betalar 70:-
Var noga med att ange avsändare och vilken lokalklubb du vill tillhöra!
Tidigare medlemmar anger medlemsnummer vid betalning

 

Rapport från årsmötet 2018 och lite från verksamheten 2017

Om årsmötet finns inte mycket att säga. En läcker smörgåstårta och dryck stod framdukat på stora salsbordet hos Kerstin Hansson på Tugagården i Skattungbyn. När klockan blev 14.00 den 11 februari måste styrelsen konstatera av ingen övrig medlem fanns på plats. En besvärlig situation hade då uppstått. En styrelse kan inte fatta beslut om ansvarsfrihet för sig själv. (”Vid klubbmöte (årsmöte) är man alltid beslutsför med antalet närvarande. Dock kan inte beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer fattas om endast styrelsen är närvarande”) Trots att en familjemedlem kunde uppbådas, är det väldigt mycket på gränsen till vad som borde föregå. Men vi som var där valde om varann, och beslutade om ansvarsfrihet. Vi trodde inte att någon medlem skulle kräva att årsmötet togs om. Det var trevlig dag, med god förtäring och trevligt prat. Som vanligt.

Styrelsen för 2018 består av Margareta Berling som ordförande, Marie Östlund som kassör och Inga Olson som sekreterare. Vi har nu varit med ett tag, och tackar för förtroendet att få fortsätta. Övriga styrelseledamöter är Kerstin Hansson och Anna-Karin Knutson. De två suppleanterna är Lisa Lindholm och Maria Vidal. Anna-Karin och Lisa har bytt plats sedan föregående år.

Hemsidan kommer att finnas kvar och skötas av Stina Olsson. Linnea Penny fortsätter som administratör för Facebook-sidan.

Övriga funktionärer och kontaktuppgifter till oss alla hittas under Kontakt här på hemsidan.

Det ekonomiska läget är stabilt. Resultatet är visserligen ett litet minus eftersom överskottet från föregående års tävlingar använts för medlemsvård.  Den genomgång av de nya VP-reglerna, som Lisbeth Iller höll i maj var gratis för medlemmarna. Klubbens tillgångar skall användas och komma medlemmarna till nytta. Träningsverksamheten har gett ett bra ekonomiskt tillskott. Kerstin Hansson har inte tagit ut någon ersättning för den mycket goda insatsen att ta initiativ till så mycket träning. Vi tackar Kerstin för det jobb hon gör!

Och här är lite från förra årets verksamhet:
Det har varit några kurser och ett flertal träningstillfällen, som alla varit välbesökta.
Linnea Penny har haft ett par uppskattade uppvisningar med vallning, och därmed gjort utmärkt reklam för våra vallhundar och vallhundsklubben.
Kerstin Hansson och Maria Vidal deltog i samband med SVaK:s årsmöte i föreläsning och praktiska övningar med Sophie Atkinson, om välbefinnande för djur.
Lisa Lindholm har uppdaterat sin tävlingsledarutbildning, och har fått befogenhet att vara tävlingsledare i ytterligare tre år.
Vårträff var det i Risa den 20 maj.  Det var skönt väder, utan att vara för varmt för fåren. Den höstträff som planerades till en helg i slutet av oktober, fick dock ställas in på grund av dåligt intresse.

Inför ett nytt verksamhetsår diskuterade styrelsen om det skulle finnas intresse att åka på träning någonstans där det är barmark lite tidigare än här. Träningstillfällen för övrigt kommer att påannonseras när markförhållandena tillåter
Vi tänkte också att det skulle vara roligt att organisera samåkning för att titta på någon tävling.
En vårträff kommer vi naturligtvis att bjuda in till framöver när det blir lite fint i markerna. Tid och plats är inte bestämda. Är det någon som vill bjuda in oss andra, så hör den av sig till styrelsen. / Sammanfattat av Inga Olson, sekreterare

 


Rapport från årsmötet 2017 och lite från verksamheten 2016

Den 12 februari samlades 10 medlemmar hemma hos Kerstin Hansson på Tugagården i Skattungbyn. Lite tråkigt att det var så få förutom vi funktionärer. Men vi som var där valde om varann. Vi hade en trevlig dag, som inleddes med kaffe och kakfrossa; en ljuvlig spansk citronkaka, smaskig morotskaka och läcker drömtårta. Efter förhandlingarna kunde de som ville äta en lunch med hembakat bröd och gulaschsoppa. Det fanns också hemgjorda färskostar. Styrelsen för 2017 består av Margareta Berling som ordförande, Marie Östlund som kassör och Inga Olson som sekreterare. Vi har nu varit med ett tag, och tackar för förtroendet att få fortsätta. Övriga styrelseledamöter är Kerstin Hansson och Lisa Lindholm. Trevligt att Lisa återinträder i styrelsen. De två suppleanterna är Anna-Karin Knutson och Maria Vidal. Maria är både ny i klubben och ny i styrelsen. Hon hälsas välkommen i gänget.

Vi tackar Christer Holén och Linnea Penny för de år som de varit med och arbetat i styrelsen. I fortsättningen kommer Maria att sköta hemsidan. Linnea Penny fortsätter som administratör för Facebook-sidan. Övriga funktionärer och kontaktuppgifter till oss alla hittas under Kontakt här på hemsidan. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Ekonomin är god, tävlingarna gjorde att bokslutet kunde redovisa en bra vinst.

Och här är lite från förra årets verksamhet: Kerstin Hansson har gått Instruktörsutbildning steg 2, och är nu godkänd instruktör. I mitten av maj startade en vallhundskurs i Risa, med Margareta Berlings får, där Kerstin var instruktör.

Det har också under året varit ett antal träningstillfällen på får, och det har även varit möjligt för de som velat, att träna på nöt Söndagen den 10 april, en trevlig och solig dag, bjöd klubben in till en Prova-på- dag hos Margareta Berling i Risa. Det erbjöds träning i att vara inne i fårhuset och visades vad man kan ha för hjälp av hunden där. Yngre hundar gavs möjlighet att prova på lite kontakt med får. Det kom 10 personer med några fler hundar Den 21 maj var det medlemsupptakt/vårträff, också hos Margareta Berling i Risa. Träning erbjöds i både mindre fålla och på större ytor, så att alla på olika nivåer skulle kunna vara med.

Dessutom ordnades en tipspromenad. Klubben bjöd på fika och senare på dagen kunde de, som ville, även grilla. Dagen bjöd på turligt väder, sol, men inte för varmt. Hundar i alla åldrar och både working kelpie och border collie - och en liten spets. Trevligt folk gjorde en trevlig dag med prat om hundar och får och allt annat mellan himmel och jord. Tack till Margareta för att du alltid ställer upp med plats och får.

Den 15-16 oktober anordnades IK2-tävlingar i Färnäs, Mora. Det var fulla startlistor båda dagarna, och roligt var att även reserverna sen fick möjlighet att tävla. Klubben fick många beröm och lovord. Styrelsen riktar ett stort tack till klubbmedlemmar och andra, som ställde upp som funktionärer. God mat och kaffe med gott tilltugg ordnades av ett glatt och trevligt gäng från Skattungbyn. De höll också med en värmande brasa. Margareta Berlings får sköttesig bra och gjorde det lagom svårt.

 Nu planerar styrelsen för ett nytt och förhoppningsvis trevligt vallhundsår 2017 med Dalarnas vallhundsklubb.

En glad Vårträff har vi tänkt att det skall bli i maj, preliminärt datum är 20 maj.

Kl 11 bjuder klubben på fika, men det är drop-in under dagen.

Träningstillfällen kommer att ordnas under våren när underlaget tillåter.

En grundläggande vallhundskurs kommer det att bli. Den försöker vi följa upp med en kurshelg med en utomstående instruktör.

Och visst skulle det vara roligt om vi kunde ordna en tävling även under detta verksamhetsår.Kanske en nöttävling. Och då hoppas vi få hjälp av lika många glada funktionärer som förra året.

//inga

 

Webmaster Stina