Start
Kurser
På Gång
Tävling
Ord och Bild
Kontakt
Facebook
Sammarbetspartners/Länkar
SVAK
ISDS
VALLREG
SWKK
Elit Lamm
Lammproducenterna
Fåravels Förbundet
Svenska Kennelklubben
 
 

 

Dalarnas vallhundsklubb 2021

Ordf.: Ewa Samuelsson
Norrby 17, 783 92 Stora Skedvi
070-367 65 54
samewa@telia.com

Vice ord.: Kerstin Hansson
Landsvägen 483, 794 95 Skattungbyn
070-520 14 30
hanssonkerstin576@yahoo.se

Sekr.: Peter Andersson
Nyby 20, 781 91 Borlänge
070-388 99 13
tunabergens@gmail.com

Kassör: Petra Backlund
Hemshyttan 8, 777 94 Söderbärke
070-335 45 11
petra.backlund@gmail.com

Ledamöter: Erik Brate
Bråfors 30B, 737 92 Fagersta
070-210 56 44
erik.brate@gmail.com

Suppl: Pia Helssing
Grönbo 55, 791 94 Falun
070- 203 44 08
pia@hellsing.se

Inga Olsson
G:a Grycksbovägen 37, 791 38 Falun
072-713 96 49
tangara@telia.com

 Utbildningsansvarig: Kerstin Hansson
Landsvägen 483, 794 95 Skattungbyn
hanssonkerstin576@yahoo.se
Mobil: 070-5201430

VALBEREDNING:Lena Lindberg 0280-32218
boisgarden@telia.com

Therese Andersson, 070-637 02 92
therese.nyby@gmail.com

Ninnie Lindvall, 070-757 67 88 ninnielindvall@hotmail.com

                                                                


IT Ansvarig: Ewa Samuelsson

HEMSIDA:  http://dalarna.svak.se
Petera Backlund,
petra.backlund@gmail.com

Stina Olsson
Lantbacken@telia.com

LOKALREDAKTÖR OMKRING Styrelsen har gemensamt ansvar för insändande av material. Inga Olson, kan hjälpa med sammanställandet.

tangara @telia.com

REVISORER Stina Olsson 070-2770151
Marie östlund
Sup. Magnus Hellsing

VALPFÖREMDLING
Kontakt med SWKK:s valpförmedling http://www.svenskaworkingkelpieklubben.se/

 

Stadgar

 

 

Medlemskontakt

Hej på er och tack för förtroendet att vara ordförande för Dalarnas Vallhundsklubb!

Vårt extra årsmöte i onsdags gick snabbt och smidigt och alla val utföll enligt valberedningens förslag (bra jobbat, valberedningen!). Styrelsen fick några uppdrag från årsmötet, bland annat att formulera verksamhetsplan och rambudget.

Efter mötet hade vi en kort medlemsinformation där jag berättade att vi blivit tillfrågade att ordna en landslagsuttagning 2-4 juli (fredag till söndag) och norra Kvarts-SM 28-29 augusti, båda på Nyby Gård i Borlänge. Ta chansen att vara med att hjälpa till på tävlingarna – om vi är många som hjälps åt kommer det att gå lätt och det är en jättebra medlemsaktivitet.

Styrelsen vill gärna ha in förslag på vad vi ska ha för aktivitet för det stipendium klubben fick från SVaK i samband med fullmäktige.

Medlemmarna hade möjlighet att lämna önskemål om aktiviteter. Finns det önskemål om kurs så vill gärna Kerstin i UBK ha in dem så att vi kan samordna önskemålen.

 

Efter medlemsmötet konstituerade sig den nya styrelsen, Peter Andersson är sekreterare och Petra Backlund kassör. Vi är på tå och har vårt första möte redan på söndag – nu kör vi!

 

Hälsningar Ewa Samuelsson

ordförande

 

Bor du i Dalarna, har köpt en valp och är intresserad av medlemsskap?Eller är du redan medlem och nyfiken på vallningkurs? Eller bara nyfiken i största allmänhet? Hör av dig!

För att bli medlem i SVaK betalar du in 350:- på SVaK:s postgiro 116 14 88-0.
Familjemedlem betalar 70:-
Var noga med att ange avsändare och vilken lokalklubb du vill tillhöra!
Tidigare medlemmar anger medlemsnummer vid betalning