Start
Kurser
På Gång
Tävling
Ord och Bild
Kontakt
Facebook
DVK Forum Vallreg
Sammarbets Partners/Länkar
SVAK
ISDS
VALLREG
SWKK
Elit Lamm
Lammproducenterna
Fåravels Förbundet
Svenska Kennelklubben
 

Vid träningstillfällen i klubbens regi följer vi SKKs policy för djurhantering, se http://www.svak.se/?p=4128 , som bland annat innebär att de vallade djurens välbefinnande alltid kommer i första hand.

För att kunna säkerställa detta är det upp till träningsvärden att avgöra vilka hjälpmedel som är lämpliga vid träningen av respektive hund, t ex lina, begränsat utrymme eller liknande.

I de fall det inte är möjligt att genomföra träningen utan att de vallade djurens säkerhet och välbefinnande äventyras har träningsvärden även rätt att helt avbryta träningen av en viss hund.

 

     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Webmaster Erika Mattsson