Start
Kurser
På Gång
Tävling
Ord och Bild
Kontakt
Facebook
DVK Forum Vallreg
Sammarbets Partners/Länkar
SVAK
ISDS
VALLREG
SWKK
Elit Lamm
Lammproducenterna
Fåravels Förbundet
Svenska Kennelklubben
 

Klubbens BG-nr: 620-2253

Villkor gällande kursdeltagande!

a. Medlemskap i SVaK!

b. Djurägare har företräde.

Syft och mål
Klubbens huvudsyfte är att bevara vallhunden till gagn för djurägare, och det är till detta utbildning och prov syftar.


Så här blir du medlem i SVaK

Ny medlem – fyll i formuläret på svaks hemsida och betala in medlemsavgiften. Klart!

Medlemsavgiften 300,- (familjemedlem 70,-) sätts in på SVaKs bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0.

Du som ska förnya medlemskap, kom ihåg att ange ditt medlemsnummer och namn på betalningen. Även om du haft uppehåll några år med medlemskapet så räcker det att du skriver ditt namn och medlemsnummer när du betalar. Har du glömt ditt medlemsnummer kan du kontakta Göran Olsson medlemsregistret@svak.se

Du kan under eget ansvar ta kontakt med djurägare och boka in träning. här

Vid träningstillfällen i klubbens regi följer vi SKKs policy för djurhantering, se http://www.svak.se/?p=4128 , som bland annat innebär att de vallade djurens välbefinnande alltid kommer i första hand.

För att kunna säkerställa detta är det upp till träningsvärden att avgöra vilka hjälpmedel som är lämpliga vid träningen av respektive hund, t ex lina, begränsat utrymme eller liknande.

I de fall det inte är möjligt att genomföra träningen utan att de vallade djurens säkerhet och välbefinnande äventyras har träningsvärden även rätt att helt avbryta träningen av en viss hund.

 

     
Många hör av sig och vill gå kurs, eller bara pröva hunden. För att få gå kurs hos oss måste vissa kriterier vara uppfyllda – se vänsterspalten!
Håll utkik om ny kurser

 

Instruktörer i Klubben.
Kerstin Hansson 070- 520 14 30
Lena Lindberg 070 263 14 02

 

Hjälpinstruktörer
Margareta Berling 0250- 351 11

Djurägare som under överenskommeles kan erbjuda träningstilfälle

Yvonne Karlberg Rättvik
070 373 27 07
Får

Lena Lindberg Lima
070 263 14 02
Får

Kerstin Hansson Skattungbyn
070- 520 14 30
Får och Nöt

Margareta Berling
070-392 45 96
Får


 


Webmaster Stina olsson